Sari la conținut

Parte din strategia de creştere a calităţii educaţiei a Colegiului National CAROL I , CN CAROL, proiectul de formare profesională SEDIT – O ȘANSĂ EDUCAȚIEI, PRIN DIVERSITATE, INCLUZIUNE ȘI TOLERANȚĂ– nr.  2020-RO01-KA101-079150, isi propune realizarea unui cadru educativ incluziv, bazat pe egalitate de sanse, diversitate, toleranta, incluziune sociala. 

  • Dezvoltarea unui set de competențe transversale pentru a putea contribui concret și consistent la asigurarea egalitatii de sanse, a abordarii incluzive si a coeziunii sociale, la cultivarea tolerantei ca fundament al educatiei civice;
  • Creșterea cunoștințelor și competențelor profesionale ale profesorilor cu privire la gestionarea nevoilor elevilor din medii sensibile;
  • Dobândirea de metode inovatoare, active-participative, centrate pe elev, menite să sporească motivaţia, autonomia, creativitatea şi cooperarea, competenţele organizaţionale şi operaţionale
  • Introducerea în predare/învăţare a elementelor de educaţie interculturală, coeziune sociala şi cetăţenie activă, prin abordari interdisciplinare
  • Imbunăţăţirea strategiei manageriale în vederea consolidării dimensiunii incluzive în CN Carol I, prin performanţă, echitate, cetăţenie activă, toleranţă, respect pentru diferenţă, diversitate, acces al tuturor la educaţie
  • Cresterea capacitatatii institutionale de a crea oportunităţi de învăţare pentru orice elev